Τα μέλη Ε.Ε.Π. Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου συμμετέχουν μεμονωμένα ή και ως ομάδα σε ερευνητικά προγράμματα τα οποία σχεδιάζονται από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ή σε συνεργασία με άλλα τμήματα ή σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μέχρι σήμερα έχουν αποτυπωθεί συμπεράσματα για τη συντήρηση και βελτίωση της φυσικής κατάστασης σε γενικό πληθυσμό και σε άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες.

Στην περίοδο της πανδημίας αναζητείται η αξία της σωματικής δραστηριότητας λόγω των περιορισμών των μετακινήσεων.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις