Καλούνται οι Φοιτητές που είναι Υπεύθυνοι των Ομάδων Καλαθοσφαίρισης του Τμήματος τους να βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, ώρα 11:00 το πρωί.

Σε όσα Τμήματα δεν υπάρχουν Υπεύθυνοι Ομάδων Καλαθοσφαίρισης, τα Τμήματα αυτά μπορούν να τα εκπροσωπήσουν (στην ίδια συνάντηση) άλλοι Φοιτητές είτε αυτοί είναι πρωτοετείς είτε άλλων ετών σπουδών.

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Α. Πολυδωρόπουλος