Σε εβδομαδιαία βάση, μπορούν να προπονούνται και οι λοιποί ενήλικες εκτός των Φοιτητών και Φοιτητριών. Λοιποί ενήλικες θεωρούνται το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών (εκπαιδευτικό, διοικητικό και συνταξιούχοι), καθώς και οι Φίλοι του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των λοιπών ενηλίκων στις καθημερινές ατομικές ή και ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου είναι η έκδοση κάρτας μέλους του Γυμναστηρίου για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος.

Για τις ομαδικές δραστηριότητες των ενηλίκων και για τον σχεδιασμό προγράμματος προπονήσεων είναι απαραίτητη η αίτηση περιγραφής των δράσεων, των ατόμων και του χώρου που θα δραστηριοποιείται η εκάστοτε ομάδα, ώστε να δοθεί έγκριση για τις αντίστοιχες προπονήσεις.