Αγαπητοί/ές ασκούμενοι και ασκούμενες,

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο δεν θα λειτουργήσει λόγω της 50ης επετείου του Πολυτεχνείου.

Από το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023 λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα.