ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Κατά τον μήνα Ιούλιο 2022

το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο θα λειτουργεί ως εξής:

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 09:30 έως 3μμ. και 5:00μμ έως 10:00μμ.

 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ: 5:00μμ. έως 9:30μμ.

 

Τον Αύγουστο 2022 το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο δεν θα λειτουργήσει.