Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, εκτός των ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων του, αναπτύσσει και πολιτιστικά προγράμματα και εκδηλώσεις για φοιτητές, φοιτήτριες αλλά και το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχει φοιτητική χορευτική ομάδα που παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς του Ελληνισμού και χορογραφίες σε ελληνική λαϊκή μουσική, και σε έργα φημισμένων στιχουργών, συνθετών και ερμηνευτών, τόσο στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνέδρια, εκδηλώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε τελετές έναρξης παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων, κ.λπ.

Στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο διατηρείται μικρή Ιματιοθήκη ενδυμασιών χορού, ηχητικός εξοπλισμός και πλούσιο ακουστικό/μουσικό υλικό.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις