Αγαπητοί/ές χρήστες/τριες του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου σας ενημερώνουμε πως τα πρωϊνά κάθε Σάββατο και Κυριακή από την 1η Ιουλίου 2024 ως και τις 31 Αυγούστου 2024, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο δεν θα λειτουργεί. Θα ανοίγει τα Σάββατο και τις Κυριακές από το μεσημέρι στις 3:00μμ ως και τις 9:30 το βράδυ.

Τις καθημερινές του Ιουλίου 2024, θα λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 το πρωί ως και τις 10:00 το βράδυ, ενώ για το συνολικό πρόγραμμα λειτουργίας του Αυγούστου 2024 θα ενημερωθείτε έγκαιρα σε επόμενη ανακοίνωση.