Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, με απόφαση της Πρυτανικών Αρχών και της Επιτροπής Αθλητισμού, διαθέτει έπειτα από αίτηση και με προϋποθέσεις οργανωμένων ομάδων, τις αθλητικές του εγκαταστάσεις σε διάφορους αθλητικούς φορείς ή και αθλητικά σωματεία της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, για προπόνηση και για αθλητικές επιδείξεις. Η παραπάνω διάθεση είναι δυνατή αν δεν χρησιμοποιούνται τις ημέρες και ώρες αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις από τη φοιτητική κοινότητα και τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η αίτηση παραδίδεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (ισόγειο κτιρίου Διοίκησης) με παραλήπτη το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο (υπόψιν Συντονιστή Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και Επιτροπής Αθλητισμού, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρας, τ.κ.: 265 04), καθώς και αποστέλλεται ταυτόχρονα και ηλεκτρονικά στο e-mail του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου usport@upatras.gr και αποφασίζεται εντός λίγων ημερών η διάθεση ή μη των αθλητικών εγκαταστάσεων.