Αγαπητές Φοιτήτριες και αγαπητοί Φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε πως στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργούν καθημερινά υπηρεσίες Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής υποστήριξης (ΚΕ.ΨΥ.Σ.Υ.Π.) για οποιαδήποτε και οποιονδήποτε τις χρειάζεται.

Η ιστοσελίδα του ΚΕ.ΨΥ.Σ.Υ.Π. και οι αναλυτικές υπηρεσίες που παρέχει το παραπάνω Κέντρο αναφέρονται στον σχετικό ιστότοπο:

https://mentalcare.upatras.gr/