Όλοι οι εγγεγραμμένοι Φοιτητές και Φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν δικαίωμα να εκδώσουν δωρεάν ετήσια κάρτα μέλους του γυμναστηρίου (ισχύει και για το Κολυμβητήριο το οποίο αυτό το διάστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν από τους φοιτητές σε συγκεκριμένες ώρες το κολυμβητήριο του Π.Ε.Α.Κ. Πάτρας “Ολυμπιονίκης Αντώνιος Πεπανός” πλησίον του Παμπελοποννησιακού Αθλητικού Κέντρου Πάτρας). Η κάρτα μέλους ανανεώνεται ετησίως μόνο με την προσκόμιση βεβαίωσης ιατρού και μία φωτογραφία (εγγραφές από 1/9 και λήξη 31/7 κάθε ακαδημαϊκού έτους).

Η διαδικασία απόκτησης είναι απλή και προϋποθέτει την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

  • Αίτηση εγγραφής- μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά (διατίθεται και έντυπη στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο-Γραμματεία, 1ος όρ., ώρες 09:00-13:00)
  • Δύο απλές φωτογραφίες
  • Πιστοποιητικό καλής υγείας για αθλητική δραστηριότητα (διάρκειας ισχύος για ένα ημερολογιακό έτος), από προσωπικό γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο), δημόσιες δομές υγείας (νοσοκομεία, Ε.Ο.Π.Υ., κ.λπ.). Οι Φοιτητές και Φοιτήτριες που είναι αθλητές και αθλήτριες μπορούν να προσκομίζουν αντίγραφο της πιστοποίησης καλής υγείας από την κάρτα αθλητή/αθλήτριας του σωματείου τους
  • Υπεύθυνη δήλωση η οποία διατίθεται ηλεκτρονικά αλλά και έντυπη από το Γυμναστήριο
  • Φοιτητική Ταυτότητα ή πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών (επίδειξη)

Η κάρτα εκδίδεται εντός μίας-τριών εργάσιμων ημερών και παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία καθημερινά ή από το Φυλάκιο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου απογευματινές ώρες.

Για την επανέκδοση κάρτας χρειάζονται μόνο να προσκομιστούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου μία φωτογραφία προσώπου, η παλαιά κάρτα και η βεβαίωση καλής υγείας από καρδιολόγο ή παθολόγο.

Χρήσιμα έντυπα

Υπεύθυνση Δήλωση
Αίτηση για εγγραφή στο Γυμναστήριο