Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, οργανώνει και πραγματοποιεί σε μόνιμη βάση αθλητικές δράσεις που υποστηρίζονται κατά μεγάλο ποσοστό από εθελοντές. Είναι γεγονός, πως χωρίς το πνεύμα εθελοντισμού δεν θα μπορούσαν να διοργανωθούν αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις επιπέδου. Σε μια μεγάλη βάση δεδομένων από εθελοντές Φοιτητές και Φοιτήτριες, διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, συνταξιούχων και «φίλων» του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, διατίθενται για διάφορες δράσεις εθελοντές και εθελόντριες για να υποστηρίξουν και να αναδείξουν τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κάποιος εθελοντής στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι η αγάπη του και το ενεργό ενδιαφέρον του για το εκπαιδευτικό ίδρυμα, για τη γνώση, την έρευνα, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την κοινωνία, το περιβάλλον, την ευρύτερη περιοχή γενικότερα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και όχι μόνο.

Η τυχόν διαμονή, διατροφή και τα οδοιπορικά των εθελοντών καλύπτονται κατά το δυνατόν από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, παρέχοντας πολλές φορές και επιπλέον εκπλήξεις, πιστοποιητικά συμμετοχής και άλλα δώρα σε όλους τους εθελοντές και τις εθελόντριες.