Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους είναι δυνατόν να προκηρύσσονται Περιφερειακοί Φοιτητικοί Αγώνες με σκοπό την πρόκριση ατόμων. ομάδων ή και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε τελικές και πανελλήνιες φοιτητικές διοργανώσεις που υλοποιούνται από την Επιτροπή Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις