Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσονται Πανευρωπαϊκοί Φοιτητικοί Αγώνες για ατομικά και ομαδικά αθλήματα και αγωνίσματα. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (E.U.S.A.) προκηρύσσει τους Αγώνες στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας ως αυτόνομες ομάδες.

Τα Πανευρωπαϊκά Φοιτητικά Πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την E.U.S.A. είναι δεκάδες κάθε χρόνο με την φροντίδα, κάθε ένα από αυτά, ή ομάδες από αυτά, να πραγματοποιούνται σε διαφορετική πόλη και σε διαφορετική εποχή κάθε φορά, ώστε να μην συμπίπτουν μεταξύ τους.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις