Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο παρέχει την δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό ατόμων να αποκτήσουν την Κάρτα  «Φίλου» του Γυμναστηρίου. Η διαδικασία απόκτησης είναι η ίδια όπως για τους φοιτητές, τις φοιτήτριες και το προσωπικό, με εφάπαξ ετήσια κατάθεση του ποσού των 100,00€ για ελεύθερη και ατομική πρόσβαση και προπόνηση αντίστοιχα στους χώρους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Για έκδοση Κάρτας «Φίλου» μόνο για το Κολυμβητήριο (το οποίο αυτό το διάστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες ώρες το κολυμβητήριο του Π.Ε.Α.Κ. Πάτρας “Ολυμπιονίκης Αντώνιος Πεπανός” πλησίον του Παμπελοποννησιακού Αθλητικού Κέντρου Πάτρας), ισχύει κατάθεση του ποσού 100,00€ για ελεύθερη και ατομική πρόσβαση και προπόνηση στο Κολυμβητήριο. Με την Κάρτα «Φίλου» και με κατάθεση του συνολικού ποσού των 150,00€, ο χρήστης μπορεί να προπονείται ατομικά τόσο στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, όσο και στο Κολυμβητήριο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την αίτηση εγγραφής είναι απαραίτητο να προσκομιστούν τα παρακάτω:

  • Αίτηση εγγραφής – μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά (διατίθεται και έντυπη στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο-Γραμματεία, 1ος όρ., ώρες 09:00-13:00)
  • Δύο απλές φωτογραφίες
  • Πιστοποιητικό καλής υγείας για αθλητική δραστηριότητα (διάρκειας ισχύος για ένα ημερολογιακό έτος), από προσωπικό γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο), δημόσιες δομές υγείας (νοσοκομεία, Ε.Ο.Π.Υ., κ.λπ.). όσοι και όσες είναι αθλητές και αθλήτριες μπορούν να προσκομίζουν αντίγραφο της πιστοποίησης καλής υγείας από την κάρτα αθλητή/αθλήτριας του σωματείου τους
  • Υπεύθυνη δήλωση η οποία διατίθεται ηλεκτρονικά αλλά και έντυπη από το Γυμναστήριο
  • Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών (ΙΒΑΝ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 44 0171 3190 0063 1904 0033 112, αναγράφοντας στο έντυπο κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του χρήστη και την αθλητική χρήση που επιθυμεί (π.χ «χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων»).

Η κάρτα εκδίδεται εντός δύο-τριών εργάσιμων ημερών και παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία πρωινές ώρες και από το Φυλάκιο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου κατά τις απογευματινές ώρες.

Χρήσιμα έντυπα

Υπεύθυνση Δήλωση
Αίτηση για εγγραφή στο Γυμναστήριο