Το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών,  ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας (μόνιμοι ή συμβασιούχοι, εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό, επιστημονικοί συνεργάτες, συνταξιούχοι), καθώς και τα μέλη της οικογένειας τους, έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν την κάρτα μέλους του Γυμναστηρίου έναντι συμβολικού ετήσιου ποσού 50,00€ (ισχύει και για το Κολυμβητήριο το οποίο αυτό το διάστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ίδια κάρτα σε συγκεκριμένες ώρες το κολυμβητήριο του Π.Ε.Α.Κ. Πάτρας “Ολυμπιονίκης Αντώνιος Πεπανός” πλησίον του Παμπελοποννησιακού Αθλητικού Κέντρου Πάτρας). Η κάρτα ανανεώνεται ετησίως, δηλαδή για κάθε ακαδημαϊκό έτος, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, μόνο με προσκόμιση βεβαίωσης ιατρού, μία φωτογραφία και το ποσό της ετήσιας συνδρομής.

Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν επίσης να γίνουν μέλη του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου όπως και το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδική έκπτωση 50% επί του αρχικού ποσού, πληρώνοντας το ποσό των 50,00€ για την ετήσια εγγραφή τους. Aπαιτείται αποδεικτικό εγγραφής στον ιστότοπο των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών alumni.upatras.gr

Η διαδικασία απόκτησης είναι απλή και προϋποθέτει την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

  • Αίτηση εγγραφής – μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά (διατίθεται και έντυπη στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο-Γραμματεία, 1ος όρ., ώρες 09:00-13:00)
  • Δύο απλές φωτογραφίες
  • Πιστοποιητικό καλής υγείας για αθλητική δραστηριότητα (διάρκειας ισχύος για ένα ημερολογιακό έτος), από προσωπικό γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο), δημόσιες δομές υγείας (νοσοκομεία, Ε.Ο.Π.Υ., κ.λπ.). όσοι και όσες είναι αθλητές και αθλήτριες μπορούν να προσκομίζουν αντίγραφο της πιστοποίησης καλής υγείας από την κάρτα αθλητή/αθλήτριας του σωματείου τους
  • Υπεύθυνη δήλωση η οποία διατίθεται ηλεκτρονικά αλλά και έντυπη από το Γυμναστήριο
  • Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών (ΙΒΑΝ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 44 0171 3190 0063 1904 0033 112, αναγράφοντας στο έντυπο κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του χρήστη και την αθλητική χρήση που επιθυμεί (π.χ «χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων»).

Η κάρτα εκδίδεται εντός δύο-τριών εργάσιμων ημερών και παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία τις πρωινές ώρες και από το Φυλάκιο του Γυμναστηρίου κατά τις απογευματινές ώρες.

Για την επανέκδοση κάρτας χρειάζονται μόνο να προσκομιστούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου μία φωτογραφία προσώπου, η παλαιά κάρτα, η βεβαίωση καλής υγείας από καρδιολόγο και η προβλεπόμενη ετήσια συμβολική συνδρομή.

Χρήσιμα έντυπα

Υπεύθυνση Δήλωση
Αίτηση για εγγραφή στο Γυμναστήριο