Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, κατά τα έτη που δεν πραγματοποιούνται Παγκόσμιες Αθλητικές Πανεπιστημιάδες, προκηρύσσουν τα Παγκόσμια Φοιτητικά Πρωταθλήματα, και’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, όπου διαφορετικά αθλήματα και αγωνίσματα πραγματοποιούνται σε διαφορετικές χώρες και πόλεις κάθε φορά.

Για την Ελλάδα, αρμόδιος φορέας οργάνωσης της αποστολής είναι η Επιτροπή Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. όπου προετοιμάζει την αποστολή κάθε φορά σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες και τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αναλάβει και έχει πραγματοποιήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα TAE KWON DO το 2004.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις