Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο προωθεί τις δράσεις του στην φοιτητική, εκπαιδευτική και διοικητική κοινότητα καθώς και στην ευρύτερη πόλη των Πατρών με μηχανισμούς εξωστρέφειας με στόχο οι ωφελούμενοι να είναι αρκετοί πολίτες και ομάδες ανθρώπων.

Στα πλαίσια αυτά συμμετέχει σε εκθέσεις προώθησης του αθλητικού προϊόντος που παράγει, όπως για παράδειγμα στην έκθεση IQ Patras.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις