Πραγματοποιούνται εβδομαδιαία μαθήματα ελληνικού παραδοσιακού χορού σε δεκάδες Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες άλλων χωρών διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων Erasmus του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και σε φοιτητές άλλων χωρών του μαθήματος “Ελληνικός Πολιτισμός”. Η Φοιτητική Ομάδα Χορού του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου συμμετέχει σε πολλές παραστάσεις και μουσικοχορευτικά αφιερώματα  στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.

Χοροδιδάσκαλος: Γρηγόριος Μικρώνης, M.Ed., Ph.D., Ε.Ε.Π. Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας ελληνικού παραδοσιακού χορού

Πρόσφατες Ανακοινώσεις