Το γυμναστήριο διαθέτει μία (1) σάουνα χωρητικότητας πέντε ατόμων, η οποία διατίθεται για άνδρες και γυναίκες, σε ξεχωριστές ώρες, με επίδειξη της κάρτας Γυμναστηρίου. Εφαρμόζεται ειδικός κανονισμός λειτουργίας σάουνας που είναι αναρτημένος στους πίνακες ανακοινώσεων του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και στο ……………………………………………………..

Απαραίτητος εξοπλισμός: πετσέτα, σαγιονάρες,

Φύλαξη: Ερμάρια φύλαξης με την επίδειξη κάρτας Γυμναστηρίου