Στο ισόγειο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, με την επίβλεψη του φύλακα, φυλάσσονται και διανέμονται με την επίδειξη κάρτας Γυμναστηρίου, αθλητικό υλικό, διαχωριστικά, μπάλες, ρακέτες, κλειδιά για ερμάρια φύλαξης κ.ά.