Το Γυμναστήριο εποπτεύεται από 7μελής Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2020, η Επιτροπή αποτελείται από τον εκάστοτε αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας ως πρόεδρο, τρία  μέλη Δ.Ε.Π. τμημάτων του Πανεπιστήμιου, το Συντονιστή του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου ως μέλος Ε.Ε.Π φυσικής αγωγής, που αποφασίζεται από την Σύγκλητο, ένα διοικητικό υπάλληλο οριζόμενο από το αντίστοιχο συνδικαλιστικό όργανο και έναν/μία φοιτητή/φοιτήτρια μέλος των αθλητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών. Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.

Η Επιτροπή Αθλητισμού έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και της εποπτείας των αθλητικών δραστηριοτήτων του Γυμναστηρίου, εισηγείται θέματα στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Πατρών και συνεδριάζει τακτικά για την διεκπεραίωση και επίλυση θεμάτων  που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Αθλητισμού από 10.12.2021 έως και 2023 είναι:

 • Μάρκος Μαραγκός,  Καθηγητής τμήματος Ιατρικής, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, πρόεδρος
 • Δημήτρης Κουζούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών, μέλος
 • Σοφία Δασκαλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, μέλος
 • Στέλιος Ασημακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, μέλος
 • Άρης Αγγελόπουλος, Ε.Ε.Π. Φυσικής Αγωγής, Συντονιστής Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, μέλος
 • Ελένη Καράμπαλη, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος
 • Φοιτητής ή  Φοιτήτρια  (δεν έχει οριστεί) τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών (μέλος αθλητικών ομάδων του ιδρύματος), μέλος

Η σύνθεση της Επιτροπής Αθλητισμού από το 2020 έως 9.12.2021 ήταν:

 • Μάρκος Μαραγκός,  Καθηγητής τμήματος Ιατρικής, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, πρόεδρος
 • Σταύρος Ταραβήρας, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, μέλος
 • Δημήτρης Κουζούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών, μέλος
 • Σοφία Δασκαλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, μέλος
 • Άρης Αγγελόπουλος, Ε.Ε.Π Φυσικής Αγωγής, Συντονιστής Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, μέλος
 • Ελένη Καράμπαλη, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος
 • Φοιτητής ή  Φοιτήτρια  (δεν έχει οριστεί) τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών (μέλος αθλητικών ομάδων του ιδρύματος), μέλος

Η σύνθεση της Επιτροπής Αθλητισμού για τα έτη 2017-2020 είναι:

 • Δημήτρης Κουζούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος
 • Σταύρος Ταραβήρας, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, μέλος
 • Σοφία Δασκαλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, μέλος
 • Άρης Αγγελόπουλος, Ε.Ε.Π Φυσικής Αγωγής, Συντονιστής Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, μέλος
 • Γρηγόρης Μικρώνης, Ε.Ε.Π Φυσικής Αγωγής, μέλος (έως και 2019)
 • Ευσταθία Τσιλίρη, Εκπρόσωπος Εργαζομένων Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος
 • Ελένη Φαλλιέρου, Προπτυχιακή Φοιτήτρια τμήματος Οικονομικών, μέλος

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αθλητισμού, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, παρίσταται και ο αρμόδιος Αναπληρωτής Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Ενέργειας, Αειφορίας, καθηγητής, κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος. Από 1/1/2020, πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και στην Επιτροπή Αθλητισμού συμμετέχει το μέλος Ε.Ε.Π. φυσικής αγωγής που είναι και ο Συντονιστής του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αθλητισμού για τα έτη 2014-2017 ήταν:

 • Απόστολος Βανταράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πρόεδρος
 • Χρήστος Τερέζης, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, μέλος
 • Χρήστος Παπαδόπουλος, Καθηγητής και Πρόεδρος  Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, μέλος
 • Αριστείδης Αγγελόπουλος, Ε.Ε.Π Φυσικής Αγωγής, Συντονιστής Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, μέλος
 • Γρηγόριος Μικρώνης, Ε.Ε.Π Φυσικής Αγωγής, μέλος
 • Ευσταθία Τσιλίρη, Εκπρόσωπος Εργαζομένων Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος
 • Μαρία Φαλλιέρου, Προπτυχιακή Φοιτήτρια τμήματος Οικονομικών, μέλος

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αθλητισμού, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, παρίσταται και ο αρμόδιος Αναπληρωτής Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Ενέργειας, Αειφορίας, καθηγητής, κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αθλητισμού για τα έτη 2011-2014 ήταν:

 • Διονύσιος Παπαϊωάννου, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Πρόεδρος
 • Χρήστος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Νικόλαος Κασιμάτης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών
 • Αριστείδης Αγγελόπουλος, Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π  Ι Φυσικής Αγωγής
 • Νικόλαος Βασιλείου, Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι Φυσικής Αγωγής, Συντονιστής Γυμναστηρίου
 • Γεώργιος Αστερής, Εκπρόσωπος Εργαζομένων Πανεπιστημίου Πατρών