Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο λειτουργεί με το σύστημα των μελών και προσφέρει αθλητικές υπηρεσίες μόνο σε όσους διαθέτουν την ειδική ετήσια κάρτα του γυμναστηρίου.

Τα μέλη διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 – Φοιτητές/τριες

Όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/ τριες του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν δικαίωμα να εκδώσουν δωρεάν ετήσια κάρτα μέλους του γυμναστηρίου (ισχύει και για το Κολυμβητήριο το οποίο αυτό το διάστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας), η οποία ανανεώνεται ετησίως (εγγραφές από 1/9 και λήξη 31/7 κάθε ακαδημαϊκού έτους).

Η διαδικασία απόκτησης είναι απλή και προϋποθέτει την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

  • Αίτηση εγγραφής- μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά (διατίθεται και έντυπη στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο-Γραμματεία, 1ος όρ.) 
  • Δύο απλές φωτογραφίες
  • Πιστοποιητικό καλής υγείας για αθλητική δραστηριότητα (διάρκειας ισχύος για ένα ημερολογιακό έτος), από προσωπικό γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο), δημόσιες δομές υγείας (νοσοκομεία, Ε.Ο.ΠΥ, κ.λπ.). Οι φοιτητές και φοιτήτριες που είναι αθλητές και αθλήτριες μπορούν να προσκομίζουν αντίγραφο της πιστοποίησης καλής υγείας από την κάρτα αθλητή/αθλήτριας του σωματείου τους
  • Υπεύθυνη δήλωση η οποία διατίθεται ηλεκτρονικά αλλά και έντυπη από το Γυμναστήριο
  • Φοιτητική Ταυτότητα ή πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών (επίδειξη)

 Η κάρτα εκδίδεται εντός μίας-τριών εργάσιμων ημερών.

 – Προσωπικό Πανεπιστημίου Πατρών

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών,  ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας (μόνιμοι ή συμβασιούχοι, εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό, επιστημονικοί συνεργάτες), καθώς και τα πρώτου βαθμού συγγενείας αυτών ενήλικα μέλη, έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν την κάρτα μέλους του Γυμναστηρίου έναντι συμβολικού ετήσιου ποσού 30,00€ (ισχύει και για το Κολυμβητήριο το οποίο αυτό το διάστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας). Η κάρτα ανανεώνεται ετησίως, δηλαδή για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Η διαδικασία απόκτησης είναι απλή και προϋποθέτει την προσκόμηση των παρακάτω δικαιολογητικών:

  • Αίτηση εγγραφής – μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά (διατίθεται και έντυπη στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο-Γραμματεία, 1ος όρ.) 
  • Δύο απλές φωτογραφίες
  • Πιστοποιητικό καλής υγείας για αθλητική δραστηριότητα (διάρκειας ισχύος για ένα ημερολογιακό έτος), από προσωπικό γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο), δημόσιες δομές υγείας (νοσοκομεία, Ε.Ο.ΠΥ, κ.λπ.). όσοι και όσες είναι αθλητές και αθλήτριες μπορούν να προσκομίζουν αντίγραφο της πιστοποίησης καλής υγείας από την κάρτα αθλητή/αθλήτριας του σωματείου τους
  • Υπεύθυνη δήλωση η οποία διατίθεται ηλεκτρονικά αλλά και έντυπη από το Γυμναστήριο
  • Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών (ΙΒΑΝ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 44 0171 3190 0063 1904 0033 112, αναγράφοντας στο έντυπο κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του χρήστη και την αθλητική χρήση που επιθυμεί (π.χ «χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων»).

Η κάρτα εκδίδεται εντός δύο-τριών εργάσιμων ημερών.

 – «Φίλοι» Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο παρέχει την δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό ατόμων να αποκτήσουν την Κάρτα  «Φίλου» του Γυμναστηρίου. Η διαδικασία απόκτησης είναι η ίδια όπως για τους φοιτητές, τις φοιτήτριες και το προσωπικό, με κατάθεση του ποσού των 100,00€ για ελεύθερη και ατομική πρόσβαση και προπόνηση αντίστοιχα στους χώρους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Για έκδοση Κάρτας «Φίλου» μόνο για το Κολυμβητήριο (το οποίο αυτό το διάστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας), ισχύει κατάθεση του ποσού 100,00€ για ελεύθερη και ατομική πρόσβαση και προπόνηση στο Κολυμβητήριο. Με την Κάρτα «Φίλου» και με κατάθεση του συνολικού ποσού των 150,00€, (όταν λειτουργήσει το κολυμβητήριο), ο χρήστης μπορεί να προπονείται ατομικά τόσο στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, όσο και στο Κολυμβητήριο του Πανεπιστημίου Πατρών.