Γήπεδα Αντισφαίρισης

Έτος κατασκευής: 2018

Αριθμός γηπέδων: 2

Διαστάσεις: Γ.Γ.Α.

Περίφραξη: ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά τάπητα: Ελαστικός τάπητας

Λοιπά χαρακτηριστικά: Κερκίδες με πλαστικά και τσιμεντένια καθίσματα, σύγχρονοι πάγκοι αθλητών

Τρόπος διάθεσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα: Σύστημα τηλεφωνικών κρατήσεων

Προμήθεια υλικού: Παρέχεται υλικό (ρακέτα, μπαλάκια) με την επίδειξη κάρτας Γυμναστηρίου, κλειδί ντουλάπας φύλαξης ρουχισμού.