‘Ετος Κατασκευής: 2004

Επιφάνειες: 90 τ.μ / 150 τ.μ.

Τοποθεσία: Αίθουσες Γυμναστικής και Χορού, εντός των στεγασμένων αθλητικών χώρων.

 Τεχνολογία: Ελαστικός τάπητας, σύνεργα χρήσιμα για τον ελληνικό παραδοσιακό χορό όπως δρεπάνια, κουτάλια, μαχαίρια, γαϊτανάκια κ.ά, ηχητικό σύστημα, καθρέπτες, κλιματισμός.

Τρόπος διάθεσης στη πανεπιστημιακή κοινότητα: Οι αίθουσες διατίθενται για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών, χορογραφιών λαϊκής μουσικής και σύγχρονου χορού, στα πλαίσια των οργανωμένων προγραμμάτων του Γυμναστηρίου. Απαραίτητη η συμμετοχή στα εν λόγω προγράμματα με κάρτα γυμναστηρίου. 

Προμήθεια υλικού: Παρέχεται κλειδί φύλαξης ρουχισμού.