Αγαπητοί/ές χρήστες/ες του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου,

Τη Δευτέρα 25η Μαρτίου 2024 το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο δεν θα λειτουργήσει λόγω της επίσημης αργίας της ημέρας.