Αρχικά, υπενθυμίζεται ότι η 1η Φάση του Εσωτερικού διατμηματικού Φοιτητικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2022-2023, ολοκληρώνεται στις 19 Μαΐου 2023. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα ληφθεί υπόψιν κανένα αποτέλεσμα. Θα ακολουθήσει η ημιτελική φάση στο χρονικό διάστημα από 22 Μαίου 2023 έως και 26 Μαΐου 2023. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στη Ημέρα Αθλητισμού, την 7 Ιουνίου 2023.

Η έως τώρα εξέλιξη των αποτελεσμάτων και της βαθμολογίας των δύο Ομίλων του Εσωτερικού διατμηματικού Φοιτητικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2022-2023, έχει ως εξής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5-0
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 6-0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2-2
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 2-3
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3-1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 0-2
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2-2
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 4-6
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 0-4
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                   7
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                           6
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ                                        6
ΙΑΤΡΙΚΗΣ                                              4
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ          2
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ                       2
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ        0
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ             0

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛ.-ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 9-0
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 0-4
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2-0
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛ.-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 4-0
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 6-0
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛ.-ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1-0
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΦΥΣΙΚΗΣ 4-0
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0-2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΚΗΣ 3-1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛ.-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 3-1
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛ.                        12
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                  6
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ          6
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                       3
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                              3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                       3
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ                                                                 0
ΦΥΣΙΚΗΣ                                                                                                     0