Το Γυμναστήριο, σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, υλοποιεί προγράμματα πολεμικών και άλλων τεχνών (όπως suibukan, ξιφασκία, κα), σε εβδομαδιαία βάση, σε συνεργασία με προπονητές-εξωτερικούς συνεργάτες.

Τα προγράμματα αυτά ανακοινώνονται στις αρχές Οκτωβρίου και υλοποιούνται στις αίθουσες Γυμναστικής και Χορού.

Απαραίτητη η έκδοση κάρτας Γυμναστηρίου.

Παρέχονται ξύλα, διάφορα προστατευτικά για τις προπονήσεις.