Το γυμναστήριο διαθέτει σύγχρονα αποδυτήρια, ανδρών και γυναικών, με  ζεστό ντούζ, χώρους φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, και τουαλέτες, στο ισόγειο της κλειστής αθλητικής εγκατάστασης.