Η σύνθεση της Επιτροπής Αθλητισμού για τα έτη 2014-2017 είναι:

  • Απόστολος Βανταράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πρόεδρος
  • Χρήστος Τερέζης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, μέλος
  • Χρήστος Παπαδόπουλος, Καθηγητής και Πρόεδρος  Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, μέλος
  • Αριστείδης Αγγελόπουλος, Ε.Ε.Π Φυσικής Αγωγής, Συντονιστής Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, μέλος
  • Γρηγόριος Μικρώνης, Ε.Ε.Π Φυσικής Αγωγής, μέλος
  • Ευσταθία Τσιλίρη, Εκπρόσωπος Εργαζομένων Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος
  • Μαρία Φαλλιέρου, Προπτυχιακή Φοιτήτρια τμήματος Οικονομικών, μέλος