Πρωτεύουσες καρτέλες

Αναστολή λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίων της χώρας από 4.11.2020 έως και 30.11.2020

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως με βάση την τρέχουσα κοινή υπουργική απόφαση (3.11.2020) με θέμα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Κορωναίου COVID-19", αναστέλλεται μεταξύ άλλων, σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, και η λειτουργία των Πανεπιστημιακών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ως εκ τούτου, και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, θα παραμείνουν κλειστές έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020. Δεν θα λειτουργήσει κανένας από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους άθλησης του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πατρών.

Υπολογίζουμε, οι αθλητικές δραστηριότητες να ξεκινήσουν  από την 1η Δεκεμβρίου 2020, για τον οποίο προγραμματισμό και πιθανή έναρξη θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση έγκαιρα!

Προσέχουμε και έχουμε υπομονή μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση!

Από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Κατηγορία ανακοίνωσης: