Πρωτεύουσες καρτέλες

Δεν θα λειτουργήσει το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο έως και 31-7-2020

Αγαπητές φοιτήτριες,

Αγαπητοί φοιτητές, 

Προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών,

Φίλες και Φίλοι του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου,

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2038/30-5-2020, τ. 2, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), από 1.6.2020 έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (τέλος Ιουλίου 2020), μεταξύ άλλων, απαγορεύεται και η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Με βάση τα παραπάνω, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο θα παραμείνει κλειστό έως και τις 31-7-2020.

Όσες και όσοι, από το προσωπικό, τις φίλες και τους φίλους, έχουν εξοφλήσει συνδρομές ως μέλη του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου για την περίοδο 2019-2020 (100€) ή από 2/2020 έως 31-7-2020 (50€), θα έχουν τη δυνατότητα (αρχές Σεπτέμβρη 2020), είτε συμψηφισμού του αντίστοιχου ποσού για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, είτε επιστροφής του αντίστοιχου ποσού σε λογαριασμό τους.

Αρχές Σεπτέμβρη 2020, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.

Από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Κατηγορία ανακοίνωσης: