Πρωτεύουσες καρτέλες

Δεν θα λειτουργήσει την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019 το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο λόγω Εθνικής Επετείου

Την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019

το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

θα παραμείνει κλειστό

λόγω Εθνικής Επετείου

Adidas Yeezy
Κατηγορία ανακοίνωσης: