Πρωτεύουσες καρτέλες

Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητή φυσικής αγωγής με σύμβαση έργου, στην Καλαθοσφαίριση, στις Αθλητικές Ακαδημίες, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, περιόδου 2019-2020

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, προβαίνει στην επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητή φυσικής αγωγής, ειδίκευσης στην Καλαθοσφαίριση,  με σύμβαση έργου, για προπονήσεις στις αθλητικές ακαδημίες  παιδιών στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι αθλητικές ακαδημίες, λειτουργούν μόνο εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων ανά άθλημα.

Η λειτουργία τους θα πραγματοποιείται κυρίως τα Σαββατοκύριακα σε πρωινή ζώνη και ίσως κάποιες μέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ανάλογα με τις προπονητικές απαιτήσεις του αθλήματος. Η Καλαθοσφαίριση για τα παιδιά θα πραγματοποιείται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στην πανεπιστημιούπολη κυρίως τα Σαβαβτοκύριακα. Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να κάνει αίτηση, ανάλογα φυσικά με τον προπονητικό χρόνο που μπορεί να διαθέσει για τις παραπάνω συμβάσεις έργου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτησης:

  • Αίτηση
  • Τίτλος σπουδών Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής
  • Τίτλος ειδικότητας για το άθλημα στο οποίο πραγματοποιείται η αίτηση ή Δίπλωμα προπονητή-τριας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
  • Επαγγελματική εμπειρία (σε αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών, άλλων φορέων και αθλητικών Σωματείων)
  • Σύντομο Βιογραφικό
  • Οποιαδήποτε άλλα συνημμένα δικαιολογητικά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη (π.χ επιπλέον τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτική εμπειρία)

Αιτήσεις κατατίθενται:

  1. με συστημένη αλληλογραφία (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή
  2. στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Διοίκησης, ισόγειο), ως και την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, με πλήρη στοιχεία του αιτούντα

Στη Διεύθυνση:

Επιτροπή Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πατρών,

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο,

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρας, τ.κ.: 265 04, «Προκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητή φυσικής αγωγής με ειδίκευση στην Καλαθοσφαίριση, με σύμβαση έργου στις Αθλητικές Ακαδημίες παιδιών στο Πανεπιστήμιο Πατρών 2019-2020»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 25 Σεπτεμβρίου 2019

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών

Mens Footwear Online
Κατηγορία ανακοίνωσης: