Πρωτεύουσες καρτέλες

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής με σύμβαση έργου, στις Αθλητικές Ακαδημίες και στην Εκγύμναση Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, περιόδου 2019-2020

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως και την περυσινή περίοδο, έχει εισηγηθεί και προβαίνει στην Προκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής  με σύμβαση έργου, για προπονήσεις στις αθλητικές ακαδημίες και σε ενήλικες στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι αθλητικές ακαδημίες καθώς και η εκγύμναση ενηλίκων σε κάθε άθλημα, θα λειτουργούν μόνο εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων ανά άθλημα.

Η λειτουργία τους θα πραγματοποιείται κυρίως τα Σαββατοκύριακα σε πρωινή ζώνη και κάποιες μέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ανάλογα με τις προπονητικές απαιτήσεις των αθλημάτων. Ανά άθλημα θα πραγματοποιούνται δύο ή τρείς προπονήσεις ανά εβδομάδα, επίσης ανάλογα με τις απαιτήσεις. Όλες οι αθλητικές δράσεις θα πραγματοποιούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στην πανεπιστημιούπολη. Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να κάνει αίτηση για πάνω από ένα άθλημα, ανάλογα φυσικά με τον προπονητικό χρόνο που μπορεί να διαθέσει για τις παραπάνω συμβάσεις έργου.

Τα αθλήματα που πιθανόν θα λειτουργήσουν για αθλητικές ακαδημίες και ενήλικες από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019, με απαραίτητη προϋπόθεση τον ελάχιστο αριθμό συμμετοχών ανά άθλημα είναι:

 • Ποδόσφαιρο Ακαδημιών
 • Πετοσφαίριση, Beach Volley Ακαδημιών
 • Καλαθοσφαίριση (Μπάσκετ) Ακαδημιών
 • Αντισφαίριση Ακαδημιών
 • Κλασσικός Αθλητισμός Ακαδημιών
 • Επιτραπέζια αντισφαίριση ακαδημιών (Πινγκ Πονγκ)
 • Σκάκι Ακαδημιών
 • Fitness – Pilates - Aerobic Ενηλίκων
 • Αντισφαίριση Ενηλίκων

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτησης:

 • Αίτηση
 • Τίτλος σπουδών Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής
 • Τίτλος ειδικότητας για το άθλημα στο οποίο πραγματοποιείται η αίτηση ή Δίπλωμα προπονητή-τριας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
 • Επαγγελματική εμπειρία (σε αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών, άλλων φορέων και αθλητικών Σωματείων)
 • Σύντομο Βιογραφικό
 • Οποιαδήποτε άλλα συνημμένα δικαιολογητικά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη (π.χ επιπλέον τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτική εμπειρία)

Αιτήσεις κατατίθενται:

 1. με συστημένη αλληλογραφία (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή
 2. στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Διοίκησης, ισόγειο), ως και την 23 Αυγούστου 2019, με πλήρη στοιχεία του αιτούντα

Στη Διεύθυνση:

Επιτροπή Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πατρών,

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο,

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρας, τ.κ.: 265 04, «Προκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής με σύμβαση έργου στις Αθλητικές Ακαδημίες και στην Εκγύμναση Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών 2019-2020»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 23 Αυγούστου 2019

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών

Nike Air Jordan 1 Mens