Λόγω Ημερίδας δεν λειτουργεί για το κοινό το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2018 - 3:00μμ-βράδυ

Σας ενημερώνουμε

πως το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο δεν θα λειτουργήσει

την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

από τις 3:00 μ.μ. έως και το βράδυ, λόγω διεξαγωγής στους εσωτερικούς χώρους του και στο γήπεδο ποδοσφαίρου,

της 5ης Επιστημονικής Αθλητικής Ημερίδας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου με θέμα:

«Προπονητική και Σύγχρονο Ποδόσφαιρο»

Κατηγορία ανακοίνωσης: