Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ:

  Αγγελική Σώρρα, ΠΕ Διοικητικού

 

                                       Γεώργιος Βασιλακόπουλος, ΔΕ Διοικητικού

 

                                       Ιωάννης Βιδάλης, ΥΕ Φυλάκων