Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητή-τριας φυσικής αγωγής/προπονητή-τριας με σύμβαση έργου, στην Αντισφαίριση, στις Αθλητικές Ακαδημίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, περιόδου 2018-2019

 

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, προβαίνει στην επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητή-τριας φυσικής αγωγής/προπονητή-τριας  με σύμβαση έργου, για προπονήσεις στο άθλημα της Αντισφαίρισης, στις αθλητικές ακαδημίες, στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι αθλητική ακαδημία αντισφαίρισης, όπως και τα υπόλοιπα αθλήματα, θα λειτουργούν μόνο εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αθλουμένων παιδιών.

Η λειτουργία τους θα πραγματοποιείται κυρίως Παρασκευή-Σάββατο σε απογευματινή και πρωϊνή ζώνη αντίστοιχα.  Όλες οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται στις καινούργιες αθλητικές εγκαταστάσεις αντισφαίρισης του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στην πανεπιστημιούπολη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτησης:

  • Αίτηση
  • Τίτλος σπουδών Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής
  • Τίτλος ειδικότητας για το άθλημα της Αντισφαίρισης ή Δίπλωμα προπονητή-τριας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (αντίστοιχης Αθλητικής Ομοσπονδίας)
  • Επαγγελματική εμπειρία (σε αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών, άλλων φορέων και αθλητικών Σωματείων)
  • Σύντομο Βιογραφικό
  • Οποιαδήποτε άλλα συνημμένα δικαιολογητικά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη (π.χ επιπλέον τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτική εμπειρία)

Αιτήσεις (σε απλή επιστολή) κατατίθενται:

  1. με συστημένη αλληλογραφία (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή
  2. στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Διοίκησης, ισόγειο), ως και την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018, με πλήρη στοιχεία του αιτούντα

Στη Διεύθυνση:

Επιτροπή Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πατρών,

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο,

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρας, τ.κ.: 265 04, «Συμπληρωματική Προκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητή-τριας φυσικής αγωγής/Προπονητή-τριας με σύμβαση έργου στο άθλημα της Αντισφαίρισης στις Αθλητικές Ακαδημίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών