Συμπληρωματική Προκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής/προπονητών με σύμβαση έργου, στις Αθλητικές Ακαδημίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, περιόδου 2018-2019

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως και την περυσινή περίοδο, έχει εισηγηθεί και προβαίνει στην συμπληρωματική προκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής/προπονητών  με σύμβαση έργου, για προπονήσεις στις αθλητικές ακαδημίες και σε ενήλικες στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι αθλητικές ακαδημίες καθώς και η εκγύμναση ενηλίκων σε κάθε άθλημα, θα λειτουργούν μόνο εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων ανά άθλημα.

Η λειτουργία τους θα πραγματοποιείται κυρίως τα Σαββατοκύριακα σε πρωινή ζώνη και κάποιες μέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ανάλογα με τις προπονητικές απαιτήσεις των αθλημάτων. Ανά άθλημα θα πραγματοποιούνται δύο ή τρείς προπονήσεις ανά εβδομάδα, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Όλες οι αθλητικές δράσεις θα πραγματοποιούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στην πανεπιστημιούπολη.

Τα αθλήματα που πιθανόν θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά για αθλητικές ακαδημίες και ενήλικες από το Σεπτέμβριο 2018, με απαραίτητη προϋπόθεση τον ελάχιστο αριθμό συμμετοχών ανά άθλημα είναι:

  • Καλαθοσφαίριση Ακαδημιών
  • Σκάκι Ακαδημιών

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτησης:

  • Αίτηση
  • Τίτλος σπουδών Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής
  • Τίτλος ειδικότητας για το άθλημα στο οποίο πραγματοποιείται η αίτηση ή Δίπλωμα προπονητή-τριας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (αντίστοιχης Αθλητικής Ομοσπονδίας)
  • Επαγγελματική εμπειρία (σε αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών, άλλων φορέων και αθλητικών Σωματείων)
  • Σύντομο Βιογραφικό
  • Οποιαδήποτε άλλα συνημμένα δικαιολογητικά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη (π.χ επιπλέον τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτική εμπειρία)

Αιτήσεις κατατίθενται:

  1. με συστημένη αλληλογραφία (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή
  2. στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Διοίκησης, ισόγειο), ως και την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, με πλήρη στοιχεία του αιτούντα

Στη Διεύθυνση:

Επιτροπή Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πατρών,

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο,

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρας, τ.κ.: 265 04, «Συμπληρωματική Προκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής/Προπονητών με σύμβαση έργου στις Αθλητικές Ακαδημίες και στην Εκγύμναση Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών