Λειτουργία Γυμναστηρίου κατά το μήνα Ιούλιο 2018

Σας ενημερώνουμε πως κατά το μήνα Ιούλιο 2018, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο θα λειτουργήσει ως εξής:

Καθημερινές: 9:00π.μ-3:00 μ.μ και 6:00μ.μ.-9:30μ.μ.

Σαββατοκύριακα: 6:00 μ.μ-9:30 μ.μ