Προκήρυξη για την πρόσληψη με σύμβαση έργου, ατόμου με δίπλωμα ναυαγοσωστικής κατά την προπόνηση ενηλίκων στην κλειστή κολυμβητική δεξαμενή του Πανεπιστήμιου Πατρών, περιόδου 2017-2018

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει εισηγηθεί και προβαίνει στην Προκήρυξη για πρόσληψη με σύμβαση έργου, ενός ατόμου με δίπλωμα στη ναυαγοσωστική (κλειστή δεξαμενή), που θα απασχολείται κατά την προπόνηση ενηλίκων (φοιτητών/τριών, κ.λ.π.) στην κλειστή κολυμβητική δεξαμενή του Πανεπιστήμιου Πατρών.

Η επίβλεψη αφορά καθημερινή, πεντάωρη παρουσία για την ασφάλεια των ενηλίκων, στο Κολυμβητήριο που βρίσκεται στη φοιτητική εστία στην Πανεπιστημιούπολη, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2017-Ιούνιος 2018. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτησης:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο αναγνωρισμένου διπλώματος ναυαγοσωστικής κλειστών κολυμβητικών δεξαμενών
  • Σύντομο Βιογραφικό
  • Επαγγελματική εμπειρία (σε αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών, αθλητικών Σωματείων και άλλων φορέων)
  • Οποιαδήποτε άλλα συνημμένα δικαιολογητικά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη (π.χ επιπλέον τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτική εμπειρία)

Αιτήσεις κατατίθενται:

  1. με συστημένη αλληλογραφία (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή
  2. στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Διοίκησης, ισόγειο), ως και την 11 Αυγούστου 2017, με πλήρη στοιχεία του αιτούντα

Στη Διεύθυνση:

Επιτροπή Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πατρών,

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρας, τ.κ.: 265 04, «Προκήρυξη για την πρόσληψη ατόμου με δίπλωμα  στη ναυαγοσωστική κατά την προπόνηση ενηλίκων στην κλειστή κολυμβητική δεξαμενή του Πανεπιστήμιου Πατρών»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 11 Αυγούστου 2017

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών