Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αθλητικά σωματεία χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου περιόδου 2017-2018

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως και την περυσινή περίοδο, έχει εισηγηθεί και προτίθεται να προβεί στην παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο μετά τις 17:00, σε αθλητικά σωματεία της ευρύτερης περιοχής, με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η άθληση των φοιτητριών, φοιτητών και των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Το κόστος της προπονητικής ώρας (μιάμιση ώρα) ορίζεται στα 30,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Προσκαλούνται τα αθλητικά Σωματεία να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

Υποβολή αιτήσεων έως και 11 Αυγούστου 2017, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, κτίριο Διοίκησης, ισόγειο.

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών