Προκήρυξη για την πρόσληψη ιατρού με σύμβαση έργου, στο Αθλητικό καλοκαιρινό Camp στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει εισηγηθεί και προβαίνει στην Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός ή δύο ιατρών με σύμβαση έργου ανάλογα με τις εγγραφές, για την ασφάλεια των παιδιών στο καλοκαιρινό Sports Camp που θα πραγματοποιήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.

Η λειτουργία του Sports Camp θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως και την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017. Ο ιατρός θα πρέπει να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου τις καθημερινές Δευτέρα έως και Παρασκευή από ώρες 08:30 (προσέλευση παιδιών) έως και 15:00 το αργότερο  (αποχώρηση παιδιών).

Τα αθλήματα που θα λειτουργήσουν για τα παιδιά είναι:

 • Ποδόσφαιρο
 • Αντισφαίριση
 • Κλασσικός Αθλητισμός
 • Καλαθοσφαίριση
 • Πετοσφαίριση
 • Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτησης:

 • Αίτηση
 • Τίτλος σπουδών τμήματος Ιατρικής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής
 • Πιθανοί επιπλέον τίτλοι σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Σύντομο Βιογραφικό
 • Οποιαδήποτε άλλα συνημμένα δικαιολογητικά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη

 

Αιτήσεις κατατίθενται:

 1. με συστημένη αλληλογραφία (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή
 2. στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Διοίκησης, ισόγειο), ως και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, με πλήρη στοιχεία του αιτούντα

 

Στη Διεύθυνση:

Επιτροπή Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πατρών,

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο,

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρας, τ.κ.: 265 04, «Προκήρυξη για την πρόσληψη ιατρού  με σύμβαση έργου για το Sports Camp στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 16 Ιουνίου 2016

 

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών