Αποτελέσματα Εσωτερικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης 2015-2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2015 - 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 

ΙΑΤΡΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Κ.Α: 58-58

65 - 64

 

ΦΥΣΙΚΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛ.

80 - 68

ΦΥΣΙΚΟ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 

58 - 50

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

75 - 67

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ - ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

68 - 60

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

65 - 56

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

73 - 50

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ

71 - 62

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛ - ΧΗΜΙΚΟ

64 - 37

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ

74 - 72

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΙΑΤΡΙΚΗ

53 - 52

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ:Κ.Α: 71 - 71

84 - 79

 

ΧΗΜΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

65 - 49

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

90 - 60

ΦΥΣΙΚΟ - ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

68 - 64

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ.

61 - 57

 

Κατηγορία ανακοίνωσης: