Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο λειτουργεί με το σύστημα των μελών και προσφέρει αθλητικές υπηρεσίες μόνο σε όσους διαθέτουν την ειδική ετήσια κάρτα του γυμναστηρίου.

Τα μέλη διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 - Φοιτητές/τριες

Όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/ τριες του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν δωρεάν την κάρτα μέλους του γυμναστηρίου (ισχύει και για το Κολυμβητήριο το οποίο αυτό το διάστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας), η οποία ανανεώνεται ετησίως (εγγραφές από 1/9 και λήξη 31/7 κάθε ακαδημαϊκού έτους).

Η διαδικασία απόκτησης είναι απλή και προυποθέτει την προσκόμιση των παρακάτω:

  •  Αίτηση εγγραφής- μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά  
  •  Δύο φωτογραφίες
  •  Πιστοποιητικό καλής υγείας για εκγύμναση (διάρκειας ισχύος για ένα καδημαϊκό έτος), από προσωπικό γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο) ή νοσοκομείο,
  •  Υπεύθυνη δήλωση η οποία διατίθεται από το γυμναστήριο και
  •  Φοιτητική Ταυτότητα.

 Η κάρτα εκδίδεται εντός δύο-τριών εργάσιμων ημερών.

 - Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Πατρών,  ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας (μόνιμοι ή συμβασιούχοι, εκαπιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό),  έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν έναντι συμβολικού ετήσιου ποσού 30,00€ την κάρτα μέλους του γυμναστηρίου (ισχύει και για το Κολυμβητήριο το οποίο αυτό το διάστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας), η οποία ανανεώνεται ετησίως, δηλαδή για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Η διαδικασία απόκτησης είναι απλή και προυποθέτει την προσκόμηση των παρακάτω δικαιολογητικών:

  • Αίτηση εγγραφής - μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά
  • Δύο φωτογραφίες
  • Πιστοποιητικό καλής υγείας (διάρκειας ισχύος για ένα ακαδημαϊκό έτος) από προσωπικό γιατρό (παθολόγο ή καρδιολόγο) ή νοσοκομείο,
  • Υπεύθυνη δήλωση η οποία διατίθεται από το γυμναστήριο και
  • Έγγραφο (επίδειξη στην γραμματεία), που να τεκμηριώνει τη σχέσης εργασίας με το Πανεπιστήμιο.

Η κάρτα εκδίδεται εντός δύο-τριών εργάσιμων ημερών.

 - Φίλοι

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο παρέχει την δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό ατόμων να αποκτήσουν την Κάρτα  "Φίλου" του γυμναστηρίου. Η διαδικασία απόκτησης είναι η ίδια όπως για τους φοιτητές και εργαζόμενους, με επιπλέον κατάθεση του ποσού 100,00€ για ελεύθερη και ατομική πρόσβαση και προπόνηση αντίστοιχα στους χώρους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Για έκδοση Κάρτας "Φίλου" μόνο για το Κολυμβητήριο (το οποίο αυτό το διάστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας), ισχύει κατάθεση του ποσού 100,00€ για ελεύθερη και ατομική πρόσβαση και προπόνηση στο Κολυμβητήριο. Με την Κάρτα "Φίλου" και με κατάθεση του συνολικού ποσού των 150,00€, (όταν λειτουργήσει το κολυμβητήριο), ο χρήστης μπορεί να προπονείται ατομικά τόσο στο πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, όσο και στο Κολυμβητήριο του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Nike Blazer High