Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο λειτουργεί με το σύστημα των μελών και προσφέρει αθλητικές υπηρεσίες μόνο σε όσους διαθέτουν την ειδική ετήσια κάρτα του γυμναστηρίου.

Τα μέλη διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 - Φοιτητές/τριες

Όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/ τριες του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν δωρεάν την κάρτα μέλους του γυμναστηρίου (ισχύει και για το Κολυμβητήριο), η οποία ανανεώνεται ετησίως (εγγραφές από 1/9 και λήξη 31/7 κάθε ακαδημαϊκού έτους).

Η διαδικασία απόκτησης είναι απλή και προυποθέτει την προσκόμιση των παρακάτω:

  •  Αίτηση εγγραφής- μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά  
  •  Δύο φωτογραφίες
  •  Πιστοποιητικό καλής υγείας από προσωπικό γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο) ή νοσοκομείο,
  •  Υπεύθυνη δήλωση η οποία διατίθεται από το γυμναστήριο και
  •  Φοιτητική Ταυτότητα.

 Η κάρτα εκδίδεται εντός δύο-τριών εργάσιμων ημερών.

 - Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Πατρών,  ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας (μόνιμοι ή συμβασιούχοι),  έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν έναντι συμβολικού ποσού 50,00€ την κάρτα μέλους του γυμναστηρίου (ισχύει και για το Κολυμβητήριο), η οποία ανανεώνεται ετησίως.

Η διαδικασία απόκτησης είναι απλή και προυποθέτει την προσκόμηση των παρακάτω:

  • Αίτηση εγγραφής - μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά
  • Δύο φωτογραφίες
  • Πιστοποιητικό καλής υγείας από προσωπικό γιατρό (παθολόγο ή καρδιολόγο) ή νοσοκομείο,
  • Υπεύθυνη δήλωση η οποία διατίθεται από το γυμναστήριο και
  • Έγγραφο που να τεκμηριώνει τη σχέσης εργασίας με το Πανεπιστήμιο.

Η κάρτα εκδίδεται εντός δύο-τριών εργάσιμων ημερών.

 - Φίλοι

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο παρέχει την δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό ατόμων να αποκτήσουν την Κάρτα  "Φίλου" του γυμναστηρίου. Η διαδικασία απόκτησης είναι η ίδια όπως για τους φοιτητές και εργαζόμενους, με επιπλέον κατάθεση του ποσού 100,00€ για ελεύθερη και ατομική πρόσβαση και προπόνηση αντίστοιχα στους χώρους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Για έκδοση Κάρτας "Φίλου" μόνο για το Κολυμβητήριο ισχύει κατάθεση του ποσού 100,00€ για ελεύθερη και ατομική πρόσβαση και προπόνηση στο Κολυμβητήριο. Με την Κάρτα "Φίλου" και με κατάθεση του συνολικού ποσού των 150,00€, ο χρήστης μπορεί να προπονείται ατομικά τόσο στο πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, όσο και στο Κολυμβητήριο του Πανεπιστημίου Πατρών.