Πρωτεύουσες καρτέλες

Κάθε χρόνο, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, με αντιπροσωπευτικές ομάδες και διακεκριμένους φοιτητές/αθλητές, συμμετέχει στα Πανελλήνια Φοιτητικά Πρωταθλήματα, σε διάφορα αθλήματα, που προκηρύσει η Επιτροπή Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας.

Μέχρι σήμερα, από της ιδρύσεώς του, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει κατακτήσει αμέτρητους τίτλους τόσο σε ομαδικά αθλήματα, όσο και σε ατομικά. Πολλά από τα κύπελα και τα μετάλια, παρουσιάζονται σε ειδικές προθήκες, στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.

 

Nike Odyssey React