Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, διαθέτει σήμερα 40 χώρες μέλη, και προωθεί την ανάπτυξη του αθλητισμού και της άσκησης στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα της Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό αναθέτει ετησίως την διοργάνωση των Πανευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων σε διάφορα πανεπιστήμια.

Σήμερα ο φορέας αυτός διοργανώνει Πανευρωπαϊκά φοιτητικά πρωταθλήματα στα περισσότερα γνωστά αθλήματα. Η συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στους συγκεκριμένους αγώνες γίνεται διαμέσου των Πανεπιστημιακών Γυμναστηρίων σε συνεργασία με την Επιτροπή Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΑΤΕ) του Υπουργείου Παιδείας.

Τα προγραμματισμένα και πραγματοποιηθέντα πρωταθλήματα δίδονται στην ιστοσελδία του οργανισμού:http://www.eusa.eu

Τα γραφεία της EUSA βρίσκονται στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας και περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην ιστοσελίδαhttp://www.eusa.eu

 

Kids Clothes