Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, με απόφαση της Πρυτανικών Αρχών και της Επιτροπής Αθλητισμού, διαθέτει έπειτα από αίτηση και με προϋποθέσεις, τις αθλητικές του εγκαταστάσεις σε διάφορους αθλητικούς φορείς ή ομάδες της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, για προπόνηση και για αθλητικές επιδείξεις.

Η αίτηση αποστέλλεται ή παραδίδεται εγγράφως στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (ισόγειο κτιρίου Διοίκησης) με παραλήπτη το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο (υπόψιν Συντονιστή Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και Επιτροπής Αθλητισμού, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρας, τ.κ.: 265 04), και αποφασίζεται εντός λίγων ημερών η διάθεση ή μη των αθλητικών εγκαταστάσεων.