Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο οργανώνει και πραγματοποιεί περιπάτους στην Πανεπιστημιούπολη και στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό να βελτιωθεί η γενικότερη φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων και να γνωρίσουν ή να χαρούν τη φύση και το περιβάλλον.