Από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, οργανώνονται δυο φορές το χρόνο εσωτερικά φοιτητικά πρωταθλήματα σκάκι και όσοι προκριθούν συμμετέχουν στα πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήματα που οργανώνει η Επιτροπή Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.