Πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες διδασκαλίες σε Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες άλλων χωρών διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων Erasmus του Πανεπιστημίου Πατρών, με πολλές παραστάσεις και μουσικοχορευτικά αφιερώματα  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Χοροδιδάσκαλος: Γρηγόριος Μικρώνης, M.E.d, Ε.Ε.Π. Φυσικής Αγωγής